Terrorism Update Powered by Trendolizer

„Stan wojenny w outsourcingu”. Braun wygarnął wszystko!

Trending story found on www.youtube.com


W debacie na temat rzekomej pandemii zabrał głos poseł Grzegorz Braun. Jego wystąpienie przejdzie do historii. W tej kadencji jeszcze nikt w tak kulturalny, ale dosadny sposób nie wytknął rządzącym błędów, które skutkują tym, że umierają ci Polacy, którzy mogliby jeszcze żyć. „Nie podtrzymujcie fikcji. Nie napuszczajcie jednych Polaków na drugich. W ostatnich dniach i tygodniach przystąpiliście do ponownego ataku na naród polski. Do eskalacji antagonizmu wewnątrznarodowego, przez was wygenerowanego na podstawie niepotwierdzonych dezinformacji” - mówił poseł Braun. „Niewiarygodne testy, niewiarygodne procedury. To co jest w pełni wiarygodne to terror jaki wprowadziliście kuchennymi drzwiami do polskiego życia. Zainicjowaliście donosicielstwo i...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments