Terrorism Update Powered by Trendolizer

News5 | Certified as urgent na ni Pres. Duterte ang...

Trending story found on www.facebook.com
News5 | Certified as urgent na ni Pres. Duterte ang...
Certified as urgent na ni Pres. Duterte ang anti-terrorism bill sa Kongreso. Pero marami ang nananawagan ng # JunkTerrorBill dahil sa pangambang pagmulan ito ng human rights abuses. Pwede kasing hulihin ng walang warrant ang isang pinaghihinalaang terorista.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments