Terrorism Update Powered by Trendolizer

Terror-rammet moské ønsker å møte siktedes familie

Trending story found on www.nrk.no
Terror-rammet moské ønsker å møte siktedes familie
Moskéen i Bærum som ble rammet av terrorangrepet, viser medfølelse med familien til siktede. Imamen ved moskéen vil gjerne møte dem, dersom de ønsker det.
[Source: www.nrk.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments