Terrorism Update Powered by Trendolizer

Turister varnas för Sverige: "Omfattande" kriminalitet och terrorism

Trending story found on www.friatider.se
Turister varnas för Sverige: "Omfattande" kriminalitet och terrorism
En rad nationaliteter varnas inför att semestra i Sverige. "Stor risk" för terrordåd, får de bland annat veta.
[Source: www.friatider.se] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments