Terrorism Update Powered by Trendolizer

Terror-ijsberen zetten stad op stelten

Trending story found on www.telegraaf.nl
Terror-ijsberen zetten stad op stelten
Inwoners van het Russische eiland Novaya Zemly durven de straat niet meer op vanwege een ijsbereninvasie.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments