Terrorism Update Powered by Trendolizer

Islamistisk terrorism minskar och det högerextrema våldet ökar

Trending story found on www.aftonbladet.se
Islamistisk terrorism minskar och det högerextrema våldet ökar
Det är för en genomsnittlig konsument av tidningar, radio och tv nog lätt att tro att det bara blir vanligare och vanligare att människor mördas i terrordåd.
[Source: www.aftonbladet.se] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments