Terrorism Update Powered by Trendolizer

Støre sendte byråds-Raymond på solotur til Iran, nå kritiserer han Sandberg

Trending story found on resett.no
Støre sendte byråds-Raymond på solotur til Iran, nå kritiserer han Sandberg
I 2011 avslørte TV 2 at daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre hadde hatt hemmelige samtaler med terror-organisasjonen Hamas. Nå angriper samme mann fiskeriminister Per Sandberg for sin feriet…
[Source: resett.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments