Terrorism Update Powered by Trendolizer

Det er en åpenbar grunn til at 22. juli spiller en rolle i diskusjonen om terror

Trending story found on www.aftenposten.no
Det er en åpenbar grunn til at 22. juli spiller en rolle i diskusjonen om terror
Aurora Dimmen Bratli (19) i AUF svarer Preben Dimmen (19) i Unge Høyre.
[Source: www.aftenposten.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments