Terrorism Update Powered by Trendolizer

Presidentkandidat Fillon: – Vi er i krig, og det er ikke noe alternativ, det er oss eller dem

Trending story found on www.vg.no
De franske presidentkandidatene avlyste sine valgkamparrangementer torsdag, men kappes likevel i hvem som vil bekjempe terror hardest.
[Source: www.vg.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments