Terrorism Update Powered by Trendolizer

Hadia Tajik: - Terror er brutalt, forferdelig og grunnleggende grusomt

Trending story found on nettavisen.no
Terroren har rammet Europa hardt de siste årene, men Ap mener å ha tiltakene for å hindre at den på nytt skal ramme på norsk jord.
[Source: nettavisen.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments